Sidor

onsdag 9 januari 2013

Bortom räddning, iförd hjälm

Trafik har alltid engagerat mig och jag följer med intresse åtgärder och beslut som tas för att nå nollvisionen, d.v.s noll dödade och svårt skadade i trafiken. Visionen är välskriven och som många andra visioner så tillåts den vara just vacker, romantisk och utan direkt anknytning till de hinder och fakta som föreligger. Övriga allmänna intressen avhängiga av vägtrafiken, såsom tillgänglighet, effektivitet och ett blomstrande kultur- och näringsliv säkras troligen i någon annan vision.

Igår publicerade Dagens Nyheter en intressant artikel om den eländiga trafiken som dödar oss. Ni kan läsa den i sin helhet här. Det förvånar mig att man kan rättfärdiga produktion av så mycket statistik, rigga så många kameror och bygga så många rondeller, samtidigt som man konstaterar att vi har de allt säkrare bilarna och vägar av normal centraleuropeisk standard att tacka för den största sänkningen:

"Det minskande antalet omkomna beror till stor del på att antalet mötesfria vägar ökar. Men förnyelsen av den svenska bilparken ger det största bidraget till säkerheten, konstaterar Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket."
 
"Det är fantastiskt. Men det är ingen slump: Det är den moderna, säkrare bilen och den bra byggda, mötesfria vägen som hjälps åt för att rädda människoliv och undvika personskador, säger Maria Krafft, forskningschef för Folksams trafik- och miljöavdelning."

Ovanpå detta triumferar man i ett fantastiskt 2012 samtidigt som man i bisatsen konstaterar att avgörande positiva faktorer legat utom kontroll för systemet. Jan Ifver, statistiker på Transportstyrelsen:

"Att 2012 blev så positivt beror också på saker vi inte rår över, menar Jan Ifver. Lågkonjunktur påverkar positivt genom att biltrafiken minskar. En snörik vinter är gynnsamt, eftersom folk kör försiktigare och snön är skyddande om man åker av vägen."

Och om vi tittar närmare på statistiken nedan, är det verkligen en sänkning och en fortsatt negativ trend som man låter påskina? Förutom trendbrottet 2010 i tveksam riktning så ställer jag mig frågan hur kurvan ser ut om man tar hänsyn till de avsiktliga handlingar, som först ingått och sedan lyfts ut ur statistiken, också med 2010 som brytpunkt.


Fina siffror. Tack vare...?

Eftersom jag inte är varken statistiker, säkerhetsdirektör eller forskningschef så måste jag förstås vara lite försiktig med egna slutsatser, lekman tillika vägtrafikant som jag är. Efter 16 år vid ratten har jag ändå lärt mig något som jag kan vara helt säker på;

Det är människor som kör! Glöm inte människan! Jobba med individen, beteendet, kulturen och inställningen till bilkörning. Så länge fordonen styrs av en hög kolhydrater så kan man inte förbise inverkan som en riktad utbildningssatsning med uppföljning har. Var är åtgärderna inom det här området?

Förutom all gratis hjälp från driftiga biltillverkare, vad sägs om att:
a) utbilda moderna förare
b) följ upp och ompröva körkortet 
c) öka övervakning och påföljd för trafikfarligt beteende och onykterhet
d) undvika för låga/täta hastighetsbegränsningar och -ändringar. De skapar orytm och omkörningar.
e) städa upp; behövs verkligen 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120 km/h som egna gränser?

Slutligen är det med blandad glädje och bestörtning som jag läser om cyklisternas öde i trafiken. Först säger man, mycket glädjande...

– Men nu måste vi också ägna oss mycket mer åt framför allt cyklisterna. För det är den grupp som skadas mest, och som måste prioriteras högst, säger Claes Tingvall."
 
... och i gårdagens TV4-nyheter så står Anna Niska från statens Väg- och transportforskningsinstitut och konstaterar att lösningen på den stigande dödligheten bland cyklister i trafiken är ökat hjälmanvändande. Här är alltså människan plötsligt central, både som problem och lösning. Vilket hopp finns för oss som redan använder hjälm?

Mina slutsatser:

När människan kör bil ska hon tillåtas göra alla möjliga fel.
Krockkuddar, mötesfri väg och fartkameror räddar henne. Statistiskt sett.

När människan cyklar i trafiken har hon sig själv att skylla.
Statens åtgärdsförslag; köp dig en hjälm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar